Beleidsplan

Historie

Het Internationaal Joods Muziekfestival is begin negentiger jaren van de vorige eeuw ontstaan uit het Jiddisj Festival en bestond voornamelijk uit een meerdaags muziekfestival in Cristofori (Amsterdam). In 2001 werd de Stichting Internationaal Joods Muziekfestival – IJMF – opgericht om de Joodse muziekcultuur te presenteren aan een breed publiek. Daarmee heeft de Stichting een unieke plek verworven in Amsterdam, in Nederland en zelfs wereldwijd. Doel is het promoten van de levendigheid van de Joodse cultuur, en daarmee de verdere ontwikkeling van de joodse cultuur te stimuleren in een brede hedendaagse context.

In 2008, 2010 en 2012 organiseerde de stichting, onder leiding van de toenmalige directeur Ken Gould, voor het eerst een succesvol internationaal joods muziekconcours in Amsterdam. Het was het eerste belangrijke concours voor joodse muziek en trok ensembles uit de gehele wereld in diverse categorieën: klassiek, liturgisch, folk, pop, jazz en wereldmuziek. Het vond aanvankelijk plaats in het Muziekgebouw aan ’t IJ, de laatste editie vond plaats in de Uilenburger Synagoge met een slotconcert in het Nieuwe DeLaMar Theater. De uitgeloofde prijzen boden de laureaten kansen op verschillende podia en waren in meerdere gevallen een springplank voor een internationale carrière. Ook werden er speciale onderscheidingen uitgereikt zoals de Lifetime Achievement Award toegekend aan chazzan Hans Bloemendal z.l. , die deze prijs hoogstpersoonlijk uit handen van toenmalig Burgemeester Job Cohen mocht ontvangen.

In 2016 gaf Ken Gould het stokje over aan Theo Roos. Het concours werd het jaar daarop voortgezet en leverde opnieuw veel stimulans op voor tientallen ensembles en musici uit de gehele wereld.

Reflectie

Zowel het toegenomen aanbod van Joodse c.q. Niet-westerse muziek als het uitbreken van Corona heeft het Bestuur van de Stichting doen besluiten om een aantal jaar geen activiteiten te ontplooien.
Wel is er uitgebreid geëvalueerd en de belangrijkste conclusie van deze reflecties was dat de Stichting een toegevoegde waarde kan hebben in het culturele landschap, maar dat het verstandig was om even in de luwte te blijven om op het juiste moment weer actief te worden: reculer pour mieux souter…

Nabije toekomst

Voor de Stichting zijn er twee urgente redenen om nu deze “winterslaap” te beëindigen:

  • De behoefte in de Joodse gemeenschap om het 75 jarig bestaan van de Staat Israël te vieren op 27 april 2023 tijdens een overkoepelend concert c.q. evenement in de Grote Zaal van het Koninklijk Concertgebouw. Verschillende Joodse organisaties zullen samenwerken in een productie onder auspiciën van het IJMF
  • Het idee van Chazzan van Ravenswade om de 100-jarige geboortedag van chazzan Hans Bloemendal z’l luister bij te zetten middels een muzikaal eerbetoon in de onlangs gerestaureerde Rav Aaron Schuster Synagoge. Dit concert dat zal plaatsvinden op 22 oktober 2023 zal worden geregistreerd en uitgezonden door de EO/Joodse Omroep.

Evaluatie en “aan de horizon”

Vooralsnog wil het Bestuur van de Stichting IJMF zich nadrukkelijk beperken tot het organiseren van deze twee evenementen.
Hierna zal er wederom grondig geëvalueerd worden en op basis van de ervaringen zowel op productioneel, organisatorisch en artistiek niveau, zal het beleid voor de jaren 2024 en 2025 geformuleerd worden.